Als u gestopt bent

Blijf waakzaam!

Op onverwachte ogenblikken kunt u plotseling weer naar een sigaret verlangen. Blijf daarom opletten! Zorg dat u alvast een paar dingen heeft bedacht die u kunt doen in plaats van te roken. U kunt bijvoorbeeld diep ademhalen, even rondlopen, een eindje hard fietsen, een glas water halen, naar het toilet gaan of iemand opbellen. Het gaat het gemakkelijkst als u iets doet waar u plezier in heeft.

 

Zorg dat u altijd een antwoord klaar heeft, als men u iets te roken aanbiedt. Leg uit dat u gestopt bent en dus niet wilt roken. Blijf standvastig. Probeer zo nodig het onderwerp van gesprek te veranderen.

Pas op met alcohol. Onder invloed van alcohol is het moeilijk om nee te zeggen tegen roken.

Als u toch een onweerstaanbare drang heeft om te roken, probeer het dan vijf minuten uit te stellen.

Ga ondertussen iets doen om uzelf af te leiden. Loop naar buiten, doe wat ontspanningsoefeningen of maak een praatje met iemand. Op deze manier kunt u leren de moeilijke momenten te overbruggen.

Ook als u al lang gestopt bent, kunnen ingrijpende of spannende (vervelende of plezierige) gebeurtenissen de behoefte aan roken weer oproepen. Het is belangrijk dat u deze situaties herkent. Probeer op zo’n moment met anderen te praten over wat u meemaakt en voelt. Dat lucht op. Anderen kunnen u steunen en afleiden zodat u door het moeilijke moment heen komt. Maak daarover goede afspraken. Kom gerust weer op het spreekuur of bel met de praktijk als u het moeilijk heeft en dreigt te gaan roken.

Positief denken

Blijf positief denken. Bijvoorbeeld: ’Nee, ik heb het roken niet nodig om in een betere stemming te komen’ of ’Ik rook nou al zo veel dagen/weken niet, dat wil ik volhouden!’ Geef uzelf regelmatig een compliment omdat u nog steeds niet rookt. Beloon uzelf: koop iets leuks, ga naar de bioscoop, of neem een vrije dag. De kans dat het stoppen lukt is dan groter.

Om te voorkomen dat u weer gaat roken, kunt u het beste nooit meer een sigaret opsteken. Denk niet: ’Eentje maakt niet uit’ of ’Ik heb er wel een verdiend’ of ’Eens kijken of ik het nog lekker vind’. U maakt het zichzelf dan onnodig moeilijk.

Toch weer gerookt

Wanneer u in een moeilijk moment toch een sigaret opsteekt, rook deze dan niet op. Druk hem uit!

Ook als u al meerdere sigaretten heeft gerookt, is het jammer om uw stoppoging af te breken. Geef niet gelijk op, maar praat erover. Denk niet meteen dat uw inspanningen voor niets zijn geweest. Het kan voorkomen dat u een vergissing maakt. U hoeft zich daar niet voor te schamen. Beschouw de vergissing als een moment om iets van te leren. Vraag uzelf af waarom het mis ging. Was u op de situatie voorbereid? Wat kunt u doen als de situatie zich weer voordoet? Bedenk vooraf een handige afleiding.

Zet uw redenen om te stoppen nog eens op een rij. Sta erbij stil dat het niet-roken u al voordelen heeft opgeleverd: u ziet er beter uit, u ruikt en u proeft meer, uw conditie en uw gezondheid zijn verbeterd.

U kunt het leren

Gewoontes zijn moeilijk te veranderen. Toch is het de moeite waard nieuwe gewoontes aan te leren. Als u het drie maanden weet vol te houden, is de kans groot dat u het ook een jaar volhoudt. Zet dus alles op alles om die drie maanden te halen. Daarna kan de trek in een sigaret nog wel eens terugkomen, maar u heeft inmiddels geleerd daarmee om te gaan. Op den duur wordt het steeds gemakkelijker en prettiger om zonder roken te leven.

Terugval

Als u merkt dat u weer gaat roken als voorheen, laat het er dan niet bij zitten. Kies opnieuw een stopdatum. Stel het niet uit want elke dag dat u niet rookt is gewonnen. Zet de redenen om definitief te stoppen nog eens op een rij. Maak opnieuw een afspraak op het spreekuur om er over te praten. Met ondersteuning vanuit de praktijk is de kans dat u slaagt groter. U zult zien dat de aanhouder wint.

Meer informatie

Meer informatie over stoppen met roken vindt u op de site van STIVORO op http://www.stivoro.nl/huisarts of bel de landelijke informatielijn: 0900-9390.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u daar bij een volgend contact op terugkomen.

4 Comments